Διεύθυνση: Ευαγγελιστράκι, Μύκονος, 846 00
E-mail: info@casadolce.gr
Τηλέφωνο: +30 2289 110714